Vol279嫩模李可可私房白色缕空高叉连体衣透视秀豪乳诱惑写真41P李可可模范学院

Vol279嫩模李可可私房白色缕空高叉连体衣透视秀豪乳诱惑写真41P李可可模范学院

余适在彼,先用补中益气汤加附子一剂,其泻止,而诸症愈。盖病气有余,当认为元气不足。

故白睛属肺,黑睛属肝,瞳人属肾,上下胞属脾,两属心,而内又属膀胱。清暑益气汤治暑邪干卫,身热自汗。

一小儿下疳溃痛,爪黑面黧,遍身生疥,此肝经内外疳也,用地黄、芦荟二丸而愈。 白术散治自汗、盗汗。

盖口角流涎,胃气不能统摄也;大便重坠,脾气不能升上也。胎禀所致者,当各审其因,若误用寒凉降火,脾胃复伤,则腹胀而为败症矣。

 后伤食,吐而咽酸,腹中作痛,按之益甚,此饮食内停也,用保和丸二葛花解醒汤治乳母酒醉后,乳儿遗热为患。后又自汗,发热饮汤,抽搐无力,惊窜切牙,覆睡面赤,心经虚热也,用茯苓补心汤而愈。

用六君子汤加肉桂、干姜,饮食渐加,每饮食中加茴香、胡椒之类,月余粥食稍可离火;又用前药百剂,饮食如常,而手足不冷;又月余其首能举。先兄谓脾肺气虚而肝胆邪盛,以六君子加柴胡、升麻治之,乃发于寅卯时,此肝邪自旺也。

Leave a Reply