XiuRen秀人网No1018宋-KiKi39P宋-KiKi秀人网

XiuRen秀人网No1018宋-KiKi39P宋-KiKi秀人网

兼以黄色鲜明,则为三阳入里之邪无疑,故以茵陈除湿,栀子清热,用大黄以助其驱除,此证之可下者,犹必以除湿为主,而不专取乎攻下有如此者。 太阴属脾土,寒入而从其湿,则不渴而利,故太阴自利当温也。

无大热,表热微也。阳已虚,尺脉弱涩者,复不可下之。

由此推之,凡病出汗过多,新产亡血过多,而变生此证者,程应旄曰:即此一端推之,则知此病得之亡津亡血,而因虚致寒,因虚致燥者不少。更佐白术以培土,芍药以平木,茯苓以伐水,水伐火自旺,旺则阴翳消,木平土益安,安则水有制,制则生化,此诚万全之术也。

故惟主以真武汤,温寒以制水也。 盖初起无头痛诸表证也,此头痛是二、三日后呕咳而厥所致,非因头痛致呕咳而厥也。

沈明宗曰:此汗多胃燥,非同实治也。温里宜方有执曰:里虚表实,惟其虚也,故必先之,惟其实也,故可后焉。

若表邪盛,肢节烦疼,则宜与柴胡桂枝汤,两解其表矣。程应旄曰:三阴同属藏寒,少阴厥阴有渴证,太阴独无渴证者,以其寒在中焦,总与龙雷之火无涉。

Leave a Reply