744tvcm怎么进

744tvcm怎么进

若湿热退而久痢不愈者,脾气下陷也,用补中益气汤倍加升麻、柴胡。后患遗精盗汗发热,仍用前药及地黄丸而愈。

 龙胆饮子治疳眼流脓生翳,此湿热为病。至九十六日三变,生丁属手少阴经,心藏神其性为喜。

先用四君、升麻、柴胡,饮食渐进;用补中益气汤而愈。 左关脉弦数,按之而涩,肝惊风热兼血滞也。

 朝用补中益气汤,夕用六味地黄丸,元气渐复,乃佐以四味肥儿丸,又月余而瘥。若面赤唇焦,小便不通,小腹胀痛者,乃小肠热也,用人参汤送下三黄丸。

 涎嗽饮水,乳食不消,癖热也。后食炙,鼻血复出,疮疥复发,先用清胃散二剂,又用四味肥儿丸,月余而痊。

余谓∶禀赋肾气不足,虚火上炎也。一小儿患咳嗽,服牛黄清心丸,加喘促腹胀。

Leave a Reply