No5491模特奶瓶大理旅拍性感黑网纱披风露黑色轻透内衣极致魅惑写真70P奶瓶秀人网

No5491模特奶瓶大理旅拍性感黑网纱披风露黑色轻透内衣极致魅惑写真70P奶瓶秀人网

郑氏治以滋肾丸或桂苓术甘汤,可谓善用成方。答曰:自汗、盗汗者,阴、阳两虚之候也。

按人参白虎汤一方,乃灭火救阴之神剂也。看其何处空虚有隙,便得而乘之,故不必拘定一日二日之说,或入于手足之阳明,或入于手足之少阳,或入于手足之太阴,或入于手足之少阴,或入于手足之厥阴。

按麻黄开腠里,杏仁利气机,石膏清阳明之肌热,甘草和中,俾邪之从太阳而入者,仍从太阳而出,真丝丝入彀之方也。诸医按疟疾施治,实有毫厘千里之谬,自无怪其不效。

若刀伤、折骨,跌打、闪挫,另有治法,又有手法,不与内因同治,故曰外科。纵非饮食冷物,亦必寒邪感于外,饮食伤于内也。

问曰:病人两耳前后忽肿起,皮色微红,中含青色,微微疼,身大热,两颧鲜红,口不渴,舌上青白胎,两尺浮大而空者,何故?又论疾诊尺篇曰:夏伤于暑,秋生痎疟。

服第二类黄风汤后,诸证垂愈,宜静补真阴。亦有素禀阳旺者,精神不衰,出言声厉,饮食不减,此等多由火旺阴亏。

Leave a Reply