No244黄色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No244黄色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 凡治伤寒,须识表里,汗下无?伤之者为肾风,入腰股四肢肾俞中。

左尺盛者,劳力也。 夫人身之所以虚火上炎者,皆由于真阴之不足也。

利小便以辣坚满痛四字为关键。 此阴盛而烦躁者也。

若小便不利,则津液留结,可利其小便。 刺入三分,留七呼,灸三壮。

 或用升麻葛根汤,或用葛根解肌汤。必验之于舌,或黄或浊,可与小陷胸汤或泻心汤,随症治之。

伤寒振者责其虚寒,至于欲汗之时,其人素虚,必蒸蒸而振却发热,汗出而解。刺入五分,灸三壮。

Leave a Reply