Vol638女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍机车女郎飒爽皮靴网袜魅惑写真70P杨晨晨画语界

Vol638女神杨晨晨sugar广西心愿旅拍机车女郎飒爽皮靴网袜魅惑写真70P杨晨晨画语界

以上俱用探吐,以提其气,气升则水自降。先天之真火,即先天之真气以成之。

兔脑为丸芡实大,密封用时温酒尝。治肺胃俱寒,咳嗽不已。

同一跌扑损伤,而未小产与已小产,治各不同。 心烦意乱时昏晕,瘀血停留使之然。

治白带临行,脐腹痛甚。读征君此谈症不落古人窠臼,制方不失古人准绳,用药纯和,无一峻品,辨证详明,一目了然。

每服二三十丸,空心,日中临卧各一服,温水送下。如无河水湾水亦可。

后服方,先服者效速,毒即出,易好。况瘦人多火而又泄其精,则水益少而火益炽,水虽制火,而肾精空乏,无力以济,便成火在水上之挂,所以倦怠而卧也。

Leave a Reply