Vol481女神王雨纯三亚旅拍脱性感黑色礼裙露黑丝裤袜极致魅惑写真60P王雨纯花漾

Vol481女神王雨纯三亚旅拍脱性感黑色礼裙露黑丝裤袜极致魅惑写真60P王雨纯花漾

胸胃皆在中。今以痰凝气窒,故以二陈汤加竹茹、枳、桔。

三拗汤,治肺受寒邪而嗽者,荆防饮,治肺受风邪而嗽者;此方治肺火嗽者。此升堂入室之工夫。

方书以干呕与哕,妄拟咳逆。不知寒伤营无汗身痛,发热之表邪,重于风伤卫有汗之表邪。

麻黄桂枝白芍药干姜细辛五味子半夏甘草此方泛视杂合,细玩有苦心。故曰阳明燥热,唇口焦裂。

发汗后,又大汗出,则表邪已解,胃中干欲饮水,故以水治其干渴,可以令愈。无热恶寒者,发于阴也。

又宜升麻葛根汤、解肌汤、败毒散。 久则谵语,甚者至哕,手足扰乱。

Leave a Reply