No4763模特梦心玥私房浴室性感花纹轻透服饰配原色丝袜湿身诱惑写真85P梦心玥秀人网

No4763模特梦心玥私房浴室性感花纹轻透服饰配原色丝袜湿身诱惑写真85P梦心玥秀人网

产后遗尿难约束,八珍汤加升柴胡。而木本质坚,甫着火燃,未成炭也。

肝实之候∶目赤,多怒,头眩,耳聋,痛引乎两胁小腹之下。 是则六脉之阴阳也,自其病者求之,寸口浮疾,阳中之阳,病主身热头痛,烦满内热。

身不疼者,邪在内也。苁蓉、山药,男子之佳珍,(补阴故也。

奔劳无烈无暍热,避冷幽清中暑馀;人心包络与胃应,邪从牙齿入心居。水病腹肿,胜则脉实,负则虚散。

天麻人参麻黄根,桂枝羌活羚羊角。  如有浓苔,或焦黄、或焦黑,而糙刺燥裂,其症痞满燥实坚敛悉具者,实症也。

盖界地乃皮肤、肌肉,而不为邪毒所伤故也。伤寒黄病可心惊,脾胃湿热两相蒸;温气居多抽皮包,热气侵淫残藕形。

Leave a Reply